Corona en de gevolgen

Naar aanleiding van de landelijke maatregelen (klik hier >>) tegen verspreiding van het coronavirus en onze eerdere maatregelen heeft VvE Beheer Starrip gemeend per direct de volgende maatregelen te moeten nemen.

Voor de duidelijkheid: storingsmeldingen en andere urgente kwesties worden gewoon door ons verwerkt. Wel vragen we uw geduld bij minder urgente vragen, mede omdat leveranciers (denk aan loodgieters en aannemers) ook te maken hebben met de gevolgen van de landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

VvE Beheer Starrip zegt tot en met 31 maart aanstaande alle vergaderingen (bestuurs- en ledenvergaderingen) van en met onze VvE’s af en blijft de ontwikkelingen op de voet volgen waardoor dit mogelijk verlengd moet worden.

Indien u als bestuur toch wilt vergaderen dan bieden wij de mogelijkheid om deze op te nemen zodat wij de notulen wel voor u uit kunnen werken. Wij doen ons best om in overleg met u zo spoedig mogelijk een nieuwe datum te plannen. Uw VvE-manager neemt contact met u op om te overleggen en zal vanzelfsprekend de communicatie met de leden verzorgen.

Naast het afzeggen van de vergaderingen wordt de bezetting op ons kantoor geminimaliseerd. Hierdoor is onze telefonische bereikbaarheid gering. Wij verzoeken u daarom uw vragen, storingsmeldingen en/of terugbelverzoeken per mail bij ons kenbaar te maken. U kunt mailen naar info@starrip.nl.

We realiseren ons terdege dat deze maatregelen van grote invloed zijn op het functioneren van de VvE. Door dit besluit menen wij onze verantwoordelijkheid te nemen en rekenen wij op uw begrip.