Modelreglementen

Een modelreglement is een verzameling van artikelen die gezamenlijk een model vormen om door de notaris te worden gebruikt bij het maken van de splitsingsakte en het splitsingsreglement.

Er zijn in het verleden door de KNB (Koninklijke Notariële Broederschap) verschillende modelreglementen gepubliceerd, de oudste dateert van 1972 en de nieuwste is in 2017 gepubliceerd.

Hieronder kunt u alle versies van het modelreglement downloaden.

De verwijzing naar het betreffende modelreglement is in de akte van splitsing opgenomen, Het oudere modelreglement hoort bij de individuele VvE. Daarom blijft dit oudere modelreglement, als een nieuw reglement wordt uitgebracht, voor de betreffende VvE van toepassing.

Mochten de eigenaren besluiten de akte van splitsing te wijzigen, dan kan een verwijzing naar een nieuwer modelreglement in de splitsingsakte worden opgenomen. In dat geval is het oudere modelreglement niet meer van toepassing.