Jetten laat appartementseigenaren in de kou staan

Persbericht VvE Belang d.d. 26-09-2022

Rob Jetten kondigde op Prinsjesdag aan dat er een prijsplafond komt voor het energieverbruik van de Nederlandse huishoudens. Helaas heeft de minister voor Klimaat en Energie geen rekening gehouden met een heel grote groep huishoudens: de eigenaars van een appartement in een gebouw met collectieve verwarming. Dat betekent dat die huishoudens nog steeds ‘peentjes zweten’, zoals Jetten het in een landelijk dagblad verwoordde. Zij verkeren in grote onzekerheid over de vraag of zij hun energierekening zullen kunnen betalen.

Ruim 30.000 verenigingen van eigenaars beheren een gebouw met een collectieve verwarmingsinstallatie, ook wel ‘blokverwarming’ genoemd. De eigenaars in zo’n gebouw sluiten zelf geen contract af met een energieleverancier. Dat doet de vereniging van eigenaars voor hen. Via een verdeelsleutel betalen ze eerst een voorschot voor de verwachte energiekosten; aan het eind van het jaar volgt de afrekening. Omdat de eigenaars geen contract hebben met een energiebedrijf, vallen ze niet onder de regeling van het prijsplafond. Het bedrag van ca. € 1,50 voor een kuub gas en 70 cent per kWh voor elektriciteit geldt dus niet voor deze huishoudens.

Onrechtvaardig
“Huishoudens krijgen zekerheid over wat ze betalen aan energie”, zegt Jetten. Helaas: dat is niet het geval voor enkele honderdduizenden huishoudens. Zij zitten in grote onzekerheid over het bedrag dat ze straks aan energie moeten betalen. Dat is een grove onrechtvaardigheid, want ook hier gaat het gewoon om huishoudens die geconfronteerd worden met zeer forse prijsverhogingen.

Verzoek aan de minister
Stichting VvE Belang, belangenorganisatie voor de VvE en de appartementseigenaar, heeft de minister gevraagd om ook voor deze grote groep huishoudens een passende regeling te bedenken, zodat zij deze winter niet letterlijk in de kou staan.

Bij VvE Belang zijn ruim 13.000 VvE’s aangesloten. Circa een derde daarvan heeft een collectieve installatie voor warm water en verwarming.