VvE’s en de vervanging van de salderingsregeling

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer op 15 juni jl. geïnformeerd over de vervanging van de salderingsregeling. Deze regeling wordt in 2020 omgevormd tot een terugleversubsidie. Dat houdt in dat een bedrag per kWh, aan het net teruggeleverde hernieuwbare elektriciteit, verstrekt gaat worden. De uitbetaling van de subsidie gaat vermoedelijk plaatsvinden door de energieleveranciers.

De belangrijkste contouren van de nieuwe subsidieregeling op een rij:

  • De subsidieregeling staat open voor burgers en bedrijven met een  kleinverbruikersaansluiting die zelf geproduceerde hernieuwbare elektriciteit invoeden op het elektriciteitsnet;
  • de regeling geldt ook voor andere hernieuwbare energiebronnen dan zonne-energie en wordt jaarlijks opengesteld voor nieuwe aanvragen zolang de terugverdientijd voor zonnepanelen zonder stimulering ruim boven de zeven jaar ligt;
  • de Minister is voornemens om voor het nieuwe stimuleringskader een gemiddelde terugverdientijd van zeven jaar als uitgangspunt te nemen;
  • de terugleversubsidie geldt vanaf 2020 ook voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen en nu gebruikmaken van de salderingsregeling;
  • de terugleversubsidie geldt uitsluitend voor de op het elektriciteitsnet ingevoede hernieuwbare elektriciteit en dus niet op het directe eigen verbruik achter de aansluiting;
    over de zelf opgewekte hernieuwbare energie die achter de aansluiting wordt verbruikt of opgeslagen hoeft ook na 2020 geen energiebelasting betaald te worden;
  • jaarlijks wordt van te voren een subsidieplafond vastgesteld als gevolg waarvan de hoogte van de subsidie kennelijk jaarlijks zal worden bijgesteld.