Ons dienstenpakket

Ons dienstenpakket is onder te verdelen in 3 onderdelen, financieel, administratief en technisch beheer.

Financieel beheer

 • Accorderen van facturen en uitvoeren van betalingen
 • Administratie van de bankrekeningen
 • Debiteuren administratie en signaleren van betalingsachterstand
 • Innen van de servicekosten (via automatische incasso)
 • Beheren van de reserves
 • Opstellen van de jaarstukken (exploitatierekening, balans en begroting)
 • Tussentijds opstellen van financiële stukken
 • Kascommissie begeleiden
 • Stookafrekening (verwerken van de afrekening stoken met de leden)
 • Doorbelastingen

Administratief beheer

 • Bijhouden van ledenregister
 • Samenstellen agenda voor de ALV (natuurlijk in overleg met het Bestuur)
 • Voorstel doen t.b.v. vergadering van VvE
 • Uitnodiging ALV
 • Jaarstukken
 • Notulen verzorgen en beschikbaar stellen
 • Verstrekken van gegevens aan de notaris bij eigendomsoverdracht
 • Verzorging van de archivering van alle benodigde stukken van de VvE
 • Administratief beheer van verzekeringscontracten

Technisch beheer

 • Schades in behandeling nemen en zorgen voor herstel van de schade en het indienen van de claim bij de maatschappij
 • Controleren van afgesloten contracten
 • Onderhandeling van nieuwe contracten
 • Advisering overeenkomsten
 • Opvragen en beoordelen en controleren van offertes voor onderhoud
 • Ondersteuning bij opstellen van het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)
 • Laten verhelpen van technische klachten aan algemene ruimtes tijdens kantooruren
 • 365 dagen per jaar, 24-uur per dag calamiteiten dienst
 • Voor technische en juridische vraagstukken werken wij samen met een aantal partijen die alle relevante kennis in huis hebben; zo bent u verzekerd van specialisten op ieder vlak.